NASZE OSIĄGNIĘCIANAGRODA III STOPNIA

MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA TWÓRCZE W DZIEDZINIE ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

ZA ZREALIZOWANY PROJEKT BUDYNKU KRYTEJ PŁYWALNI WIELOZADANIOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU FERMENTACYJNEGO "AKWAWIT" PRZY UL. SW. JÓZEFA 5 W LESZNIE

NAGRODA III STOPNIA

MINISTRA INFRASTRUKTURY ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA TWÓRCZE W DZIEDZINIE ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

ZA ZREALIZOWANY PROJEKT BUDYNKU BIBLIOTEKI GŁOWNEJ AKADEMII PODLASKIEJ PRZY UL. Ks. J. POPIEŁUSZKI W SIEDLCACH

NAGRODA II STOPNIA

MINISTRA BUDOWNICTWA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA TWÓRCZE W DZIEDZINIE ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

ZA ZREALIZOWANY PROJEKT BUDYNKU NAUKOWO-DYDAKTYCZNEGO DLA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO PRZY UL. OBOŹNEJ W WARSZAWIE


NAGRODA III STOPNIA

MINISTRA BUDOWNICTWA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA TWÓRCZE W DZIEDZINIE ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

ZA ZREALIZOWANY PROJEKT ZESPOŁU BUDYNKÓW WYDZIAŁU BIOLOGII UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
Opracował:cieply